image

WAT PORTAL

ร่วมหล่อพระพุทธรูปหน้าตัก 4 ศอก ร่วมแรงร่วมใจในการหล่อพระครั้งนี้ค่ะ เราไปกันที่วัดป่าเขาดิน (สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ)

วันนี้ทีมงานเพจ #พาไปวัด ได้มีโอกาสไปร่วมหล่อพระพุทธรูปหน้าตัก 4 ศอก ร่วมแรงร่วมใจในการหล่อพระครั้งนี้ค่ะ เราไปกันที่วัดป่าเขาดิน (สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ) จังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ

 

 

พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต เจ้าอาวาสของที่นี่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะ ท่านสอนธรรมะ และสอนกรรมฐานให้แก่ญาติโยม ด้วยวัตรปฏิบัติและแนวทางการสอนของท่านเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งค่ะ จึงไม่แปลกใจเลยที่จะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงาน และมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเขาดิน (สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ) แห่งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

 

#เพจพาไปวัด ขอให้แฟนเพจทุกๆท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานนะคะ ขอให้ทุกๆท่านได้บุญทั้งหมด และขอให้ทุกท่านมีความสุข มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกค่ะ สาธุ

#รักใครให้พาไปวัด

#พระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนดี #วัดป่าเขาดิน #สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ#หล่อพระพุทธรูป